Gimtadieniai

Mergvakariai

Mano Kalėdos

Informacija Kalėdoms

KAM SKIRTAS MUZIKOS MOKYMAS (mokymosi būdai)

Muzikos pamokos gali būti organizuojamos pagal pageidavimą 5-18 m. amžiaus vaikams ir jaunimui (gali būti vyresni nei 18 metų amžiaus)– individualiai (solinio dainavimo (vokalo) pamokos, solfedžio ir muzikos teorijos pamokos, muzikos rašto ir kultūros pažinimo pamokos, pianino (fortepijono) pamokos) arba nedidelėse grupėse (dainavimo pamokos, solfedžio ir muzikos teorijos pamokos, muzikos rašto ir kultūros pažinimo pamokos).

 

 
Kokios muzikos pamokos Jums aktualios?