Gimtadieniai

Mergvakariai

Mano Kalėdos

Informacija Kalėdoms

Solfedžio ir muzikos teorijos pamokos

Solfedžio ir muzikos teorijos pamokos skirtos mokyklinio amžiaus vaikams ir jaunimui (gali būti vyresni nei 18 metų amžiaus), norintiems įgyti solfedžio ir muzikos teorijos žinių bei įgūdžių arba pagilinti jau turimas žinias ir įgūdžius.
Pamokų metu moksleiviai mokysis pažinti muzikos kūrinius, jų ritmo ir melodijos ypatybes, sąskambius, tembrus, garsų kitimo santykius, mokysis sąmoningai suprasti ir vertinti muziką.
Taip pat bus vystoma muzikinė klausa, ritmo pajautimas, lavinamas balsas, suteikiamos reikalingos muzikos rašto ir teorijos žinios.
Solfedžio ir muzikos teorijos mokymas - svarbi grandis, ugdanti muzikinį raštingumą ir muzikalumą, atverianti kelią kūrybai ir muzikos meno pažinimui.

Solfedžio ir muzikos teorijos pamokos organizuojamos pagal pageidavimą: individualiai arba nedidelėse grupėse.

 
Kokios muzikos pamokos Jums aktualios?